Kamp mod magtmisbrug – i udlandet

Når det gælder os herhjemme i Danmark, vil den danske regering indskrænke adgangen til aktindsigt, så “ministre og embedsmænd og ministre og andre politikere kan kommunikere i fortrolighed sammen”.

Når det gælder udviklingslande, vil den danske regering “arbejde for, at alle mennesker har adgang til fri og uafhængig information, så magthavere kan stilles til ansvar for deres politik og prioriteringer”.

Den slags dobbelttale kaldes at ride på to heste – hver sin vej. Den dokumenteres, når man sammenstiller justitsminister Morten Bødskovs udtalelser om forslaget til ny offentlighedslov med regeringens strategi for Danmarks udviklingssamarbejde. Her læser man bl.a.:

Åbenhed

Adgang til information og til at ytre sig frit er centrale elementer i den rettighedsbaserede tilgang.

Vi vil arbejde for, at alle mennesker har adgang til fri og uafhængig information, så magthavere kan stilles til ansvar for deres politik og prioriteringer.

Det bør omfatte aktindsigt i den offentlige sektors forvaltning og åbenhed i gennemførelsen af udviklingssamarbejdet.

Vi vil arbejde for at realisere potentialet i informations- og kommunikationsteknologien til at styrke den folkelige deltagelse, skabe øget adgang til information og viden og arbejde for den enkelte borgers deltagelse i den offentlige debat uden frygt for sanktioner fra myndighederne.

Med andre ord – den danske regering går ind for, at man skal kunne afsløre misbrug begået af alle magthavere – bortset fra dem, der sidder i den danske regering..

Lars Rugaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *