Vildledende lovbemærkninger

Af Lars Rugaard

For to år siden tog den organisation, der repræsenterer danske mediearbejdere – Dansk Journalistforbund (DJ) – meget skarpt afstand fra den såkaldte ministerbetjening. Den har til formål at lukke af for al viden om, hvad der foregår i sager, som ministre er interesseret eller indblandet i. Det skete i flere omgange, men alligevel er det lykkedes justitsministeren at fortie det i den gennemgang af offentlige reaktioner, han  har givet Folketinget.

Det kan han, fordi han har valgt at lade være at sende sit nye forslag i høring og i stedet fortæller om høringssvar, der blev givet for tre år siden, uden at han tager hensyn til, hvad der er sket siden. Læs resten