Det spin-styrede frirum

Et af regeringens faste argumenter for forslaget til en ny offentlighedslov er, at der skal skabes et frirum, hvor ministre og embedsmænd kan tale frit ud om politiske initiativer. En betænkning, der netop er udkommet undergraver imidlertid troværdigheden af den påstand.

Der er tale om spindoktorbetænkningen. Her står bl.a.:

”Rådgiverne (er) i højere grad inddraget i taleskrivning, mødeledsagelse og formidling af ministerens politiske budskaber til embedsmændene. Særligt skal fremhæves, at ministrene oplyser, at de fleste af dem i nogen eller høj grad lader de særlige rådgivere kommentere og vurdere de indstillinger, som ministeriet forelægger for ministeren, inden denne træffer en afgørelse”.

De særlige rådgivere – dvs. spindoktorerne – forklarer altså embedsmændene, hvad der er god politik, og de vurderer, om embedsmændenes rådgivning passer til politikken. Unægtelig et andet billede end det, justitsminister Morten Bødskov og hans allierede  fra S, SF, RV, V og K fremmaner af den åbne og fordomsfri diskussion, som skal være lukket for borgerne i  årevis, hvis den ny offentlighedslov vedtages.

Spindoktorerne er hidtil blevet anset for en fare, fordi de kan blive ministrenes monopol på informationen, når andre kilder lukkes. Betænkningen tyder på, at de derudover erf ved at blive et redskab for regeringens topstyring af Danmark.

Lars Rugaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *