Sært spil omkring mørklægning af miljøet

_MG_3427I mere end et år har regeringens jurister nu forsøgt at finde ud af, hvordan den mørklægningspolitik, som regeringspartierne og V og K gennemfører i disse år, kan forenes med EU’s miljøret. For nylig så det ud til, at opgaven var opgivet som umulig, men nu fastholder en embedsmand i Miljøministeriet, at det sagtens kan gøres. Læs resten

Magthaverne gider ikke diskutere
– eller tør de ikke?

Af Lars Rugaard

Demokrati bygger på borgernes tillid til dem, de vælger til at træffe beslutninger på deres vegne, siger man. Men tilliden bliver tyndslidt, når den konfronteres med toppolitikeres totale ulyst til at forholde sig til det, borgerne anser for at være af væsentlig betydning. Læs resten

Vildledende lovbemærkninger

Af Lars Rugaard

For to år siden tog den organisation, der repræsenterer danske mediearbejdere – Dansk Journalistforbund (DJ) – meget skarpt afstand fra den såkaldte ministerbetjening. Den har til formål at lukke af for al viden om, hvad der foregår i sager, som ministre er interesseret eller indblandet i. Det skete i flere omgange, men alligevel er det lykkedes justitsministeren at fortie det i den gennemgang af offentlige reaktioner, han  har givet Folketinget.

Det kan han, fordi han har valgt at lade være at sende sit nye forslag i høring og i stedet fortæller om høringssvar, der blev givet for tre år siden, uden at han tager hensyn til, hvad der er sket siden. Læs resten

Ikke se, ikke høre, bare køre

Justitsminister Morten Bødskovs forslag til en offentlighedslov er på trapperne, og hans ministerium  har meddelt medietidsskriftet Journalisten, at der ikke er behov for at indhente høringskommentarer til forslaget, inden det sendes til vedtagelse i Folketinget.

Så med mindre et eller flere af de fem partier, der står bag forslaget, kommer på andre tanker på an den måde end gennem en høring, må man regne med, at en alvorlig indskrænkning af åbenheden i det danske samfund bliver tromlet igennem. Læs resten