Vejledning i at afvise eller forsinke aktindsigt

Justitsministeriet har fortsat det arbejde med at beskære åbenheden, der blev indledt, da Folketinget vedtog Lov om offentlighed i forvaltningen den 4. juni i år. Beskæringen sker i ministeriets vejledning til den offentlighedslov, der træder i kraft den 1. januar 2014.

Det er Rådet for åbenheds vurdering af det udkast til en vejledning om den nye offentlighedslov, som Justitsministeriet har udsendt. Rådet blev dannet den 5. juni i år  – dagen efter at Folketinget vedtog den omstridte nye lov om offentlighed i forvaltningen.

Vejledningen indskrænker efter rådets opfattelse åbenheden på nogle af de områder, som regeringen og de partier, der stemte for loven, under debatten forud for vedtagelsen betegnede som forbedringer af åbenheden eller fastholdelse af vigtige dele af den gamle offentlighedslov. Det gælder især adgangen til meroffentlighed – adgang til aktindsigt i dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt – og adgangen til indsigt i selskaber med over 75 % offentlig ejerandel.

Rådets vurdering kan ses her.

Mørklægning uden ende

Der er ingen grænser for virkningerne af justitsminister Morten Bødskovs forslag til en ny offentlighedslov – bogstavelig talt. Det, der bliver mørklagt efter dens paragraffer, vil i princippet være det i mange år – og det er endnu en grund til ikke at vedtage loven.
Læs resten

Da 75 % blev til 20 %

Af Lars Rugaard

De har brystet sig af at have et flertal på 75 % i folketingssalen, men i dag blev det afsløret, at de kun har opbakning fra 20 % af befolkningen i følge en opinionsundersøgelse i Politiken. Læs resten

Det er synd for ombudsmanden

Af Lars Rugaard

Jeg synes det er synd for ombudsmanden.

Justitsminister Morten Bødskov har sammen med folketingsmedlemmerne Jan E. Jørgensen fra Venstre og Tom Behnke fra de konservative rodet sig ind i noget snavs.  Og nu har de brug for ombudsmanden til at få det til at se bedre ud. Læs resten

Streger i sandheden

Debatten om offentlighedsloven har længe haft et særligt ikon – en tekstside hvor dele af teksten er overstreget med tykke streger. Det er dem, der bliver brugt til at forhindre pressefolk og andre borgere i at få adgang til det hele og fulde indhold af et dokument, der er givet aktindsigt i.

Ikonet er det bedste, der nu kan laves, men det dækker ikke de alvorligste dele af sagen – nemlig dem, hvor aktindsigt helt bliver afslået på et forkert grundlag, eller hvor aktindsigt forsinkes så længe, at formålet med den er forspildt. Nyheder er en forgængelig vare med til tider meget lav holdbarhed.
Læs resten