Offentlighedsloven:
26 “udvidelser” er mere spin end åbenhed

I årevis har justitsministeriet fortalt landets politikere og vælgere, at ministeriets forslag til en ny offentlighedslov udvider åbenheden i den offentlige forvaltning på 26 punkter, mens det kun på 5 områder begrænser åbenheden.

Nu viser en helt ny og meget detaljeret gennemgang af forslaget, foretaget af journalisterne Jesper Tynell, Erik Valeur og Lars Rugaard, at der – på nær nogle ganske få og mindre væsentlige tilfælde – ikke er nogen af de 26 punkter, der reelt giver borgerne adgang til dokumenter, der ikke i forvejen kan gives aktindsigt i med den nuværende offentlighedslov. Det får justitsministeriets præsentation af de 26 punkter til mest af alt at ligne spin.

Der er tale om en sammenligning af justitsministeriets 26 punkter med ordlyden af lovforslagets paragraffer og bemærkninger, offentlighedskommissionens betænkning og gældende lovbestemmelser og forarbejderne til dem.

For hver eneste af justitsministeriets 26 “åbenheder” fører gennemgangen til en konstatering af, at de foreslåede paragraffer med ganske få og mindre væsentlige undtagelser ikke giver adgang til dokumenter, der ikke er adgang til i den gældende offentlighedslov eller andre regler.

Det gælder bl.a. nogle “udvidelser”, som er blevet flittigt brugt som argument for, at forslaget udvider åbenheden:

  • – inddragelse af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i lovens bestemmelser,
  • – adgangen til dataudtræk af myndigheders databaser,
  • – mulighederne for at få meroffentlighed og
  • – inddragelse af private selskaber m.v., der træffer afgørelser på det offentliges vegne,  i adgangen til aktindsigt.

Analysen “26 udvidelser ligner spin” kan hentes her.

Lars Rugaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *