Man har en holdning
til man får et nyt job

Af Lars Rugaard

Politisk spin er kunsten at få det, som ingen kan lide, til at ligne noget, som man kan få alle eller i hvert fald mange til at synes om, blot ved at kalde det noget andet.

I 2009 savnede VK-regeringens forslag om at indskrænke åbenheden i en ny offentlighedslov i følge den daværende S-retsordfører Morten Bødskov “enhver begrundelse”. I 2013 kræver det i følge nuværende justitsminister Morten Bødskov “præcisering“. Og det siger han nu er sket i det forslag til en offentlighedslov (L 144), han har fremsat og som  nu hastes gennem Folketinget uden høring.

Nærlæser man Bødskovs forslag, må man konstatere, at det der i 2009 lignede  et engagement i åbenhed og borgerkontrol, i 2013 er blevet til endnu et stykke spin uden bare antydningen af en forbedring.

Prøv at sammenlign VK-regeringens forslag med Bødskovs:

VK-regeringen S-SF-R-regeringen
§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke:1) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder i forbindelse med ministerbetjening.2) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem ministerier i forbindelse med ministerbetjening. § 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem:1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.2) Forskellige ministerier.

I dag kan alle få adgang til dokumenter, som udveksles mellem et ministerium og de nævnte underordnede myndigheder, og mellem ministerier. Det er et væsentligt kontrolinstrument for borgere, der vil sikre sig, at en minister f.eks. ikke bestiller vildledende opgørelser eller forhindrer en underordnet myndighed i at rette sig efter gældende love og regler.

Denne ret indskrænkes af begge de foreslåede formuleringer, og det gør ikke den mindste reelle forskel, at justitsminister Bødskov har foretaget det, han kalder en præcisering.

Forskellen er, at Bødskov har fjernet ordet ministerbetjening og erstattet det med den definition af begrebet, der allerede fandtes i lovforslagets bemærkninger. Det kan virke mere læsevenligt, men den reelle betydning er lig nul.

Og så har han skrevet, at der skal være “konkret grund til at antage”, at en sag har ministerens bevågenhed, hvis reglen skal bruges – altså at en minister er interesseret og/eller impliceret i en sag.

Brugen af ordet “konkret” er morsom. Det kunne lyde som om det gør det vanskeligere at bruge paragraffen – at der kræves noget andet og mere end bare troen på, at det her nok vil interessere ministeren.

Det ville det også, hvis det var sådan, klaveret spiller. Men en behandling af en anmodning om aktindsigt sker altid på et konkret grundlag. Sagsbehandleren skal tage stilling til, om konkrete papirer skal udleveres på et konkret retsgrundlag, og man behøver ikke at have set mange af den slags afgørelser for at vide, at der stort set altid henvises til konkrete  grunde.

At der så gennem årene er blevet fiflet og snydt med at identificere konkrete papirer og at der er brugt irrelevante konkrete begrundelser, er dokumenteret i vores hvidbog om ministerbetjeningen. Det er et problem i sig selv, der ikke vil blive mindre med nye regler. Men det gør ingen forskel for, hvordan man skal opfatte bruges af ordet “konkret” i det nye forslag.

Justitsminister Bødskovs præcisering ændrer med andre ord intet som helst i VK-forslaget.Det bliver hverken mere eller mindre vidtgående. Kun slipper han for ordet “ministerbetjening”, der var blevet symbolet på den lukkethed, det hele drejer sig om.

Så det er så som så med realiteten i Bødskovs “præcisering” i lovforslaget.

Derimod kan man politisk set sige, at han præciserer,at han som så mange andre politikere har haft en holdning, til han fik et nyt job.

 

 

 

 

 

 

En tanke om "Man har en holdning
til man får et nyt job
"

  1. Pingback: Lov om offentlighed – det er vigtigt, det her! |

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *