Justitsministeren vildleder om offentlighedsloven

Af Lars Rugaard

Den 26. februar i år stod justitsminister Morten Bødskov i folketingssalen og vildledte Folketinget.

Det skete, da hans forslag til en ny lov om offentlighed i forvaltningen var til førstebehandling. Da sagde han om den omstridte ministerbetjeningsregel:

”Formålet med reglen er, at en minister og embedsmændene får et rum, hvor der kan være fortrolighed omkring de politiske processer.”

Frirummet, der tales om, er bestemmelsen om, at der ikke længere skal være aktindsigt i dokumenter, der kunne tænkes at interessere ministeren, uanset hvor de kommer fra, samt bestemmelsen, der lukker af for aktindsigt i brevveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer.

Sandheden er, at ministre og embedsmænd allerede har et sådant fortroligt rum – et såkaldt frirum. Det er fastsat ved lov i en række paragraffer i den eksisterende offentlighedslov, og det bruges hver evig eneste dag. Læs resten