Flertal med få stemmer tromler
mindretal med mange

Et folketingsflertal, der kun repræsenterer en femtedel af vælgerne i sagen om mørklægningen, har nu afvist et tage hensyn til indvendingerne mod regeringens forslag til en ny offentlighedslov.

Med mindre et tilstrækkeligt stort antal folketingsmedlemmer ikke blot erkender, at de ved at stemme for lovforslaget beskærer vælgernes demokratiske efterkontrol, men også tager konsekvensen af det, vil lovforslaget blive vedtaget næste mandag, den 3. juni. Læs resten

‘Åbenhed’ som grundlag for lukkethed

Justitsministeren Morten Bødskovs yndlingseksempel på, at hans forslag til offentlighedslov udvider åbenheden, er i virkeligheden en forudsætning for, at han kan lukke af for dokumenter, der allerede er adgang til. Læs resten

Offentlighedsloven:
26 “udvidelser” er mere spin end åbenhed

I årevis har justitsministeriet fortalt landets politikere og vælgere, at ministeriets forslag til en ny offentlighedslov udvider åbenheden i den offentlige forvaltning på 26 punkter, mens det kun på 5 områder begrænser åbenheden.

Nu viser en helt ny og meget detaljeret gennemgang af forslaget, foretaget af journalisterne Jesper Tynell, Erik Valeur og Lars Rugaard, at der – på nær nogle ganske få og mindre væsentlige tilfælde – ikke er nogen af de 26 punkter, der reelt giver borgerne adgang til dokumenter, der ikke i forvejen kan gives aktindsigt i med den nuværende offentlighedslov. Det får justitsministeriets præsentation af de 26 punkter til mest af alt at ligne spin. Læs resten

Kalendere med dobbeltlås

Statsministeren og hendes mands skattesag blev afsløret, fordi man kunne følge med i implicerede embedsmænds kalender. Det forhindrer samme statsminister og hendes justitsminister effektivt i at kunne ske igen. Og måden, de gør det på, viser, at en væsentlig grund til at lave en ny offentlighedslov er at forhindre den slags afsløringer. Læs resten

Kamp mod magtmisbrug – i udlandet

Når det gælder os herhjemme i Danmark, vil den danske regering indskrænke adgangen til aktindsigt, så “ministre og embedsmænd og ministre og andre politikere kan kommunikere i fortrolighed sammen”.

Når det gælder udviklingslande, vil den danske regering “arbejde for, at alle mennesker har adgang til fri og uafhængig information, så magthavere kan stilles til ansvar for deres politik og prioriteringer”. Læs resten