Vildledende lovbemærkninger

Af Lars Rugaard

For to år siden tog den organisation, der repræsenterer danske mediearbejdere – Dansk Journalistforbund (DJ) – meget skarpt afstand fra den såkaldte ministerbetjening. Den har til formål at lukke af for al viden om, hvad der foregår i sager, som ministre er interesseret eller indblandet i. Det skete i flere omgange, men alligevel er det lykkedes justitsministeren at fortie det i den gennemgang af offentlige reaktioner, han  har givet Folketinget.

Det kan han, fordi han har valgt at lade være at sende sit nye forslag i høring og i stedet fortæller om høringssvar, der blev givet for tre år siden, uden at han tager hensyn til, hvad der er sket siden. Læs resten

Man har en holdning
til man får et nyt job

Af Lars Rugaard

Politisk spin er kunsten at få det, som ingen kan lide, til at ligne noget, som man kan få alle eller i hvert fald mange til at synes om, blot ved at kalde det noget andet.

I 2009 savnede VK-regeringens forslag om at indskrænke åbenheden i en ny offentlighedslov i følge den daværende S-retsordfører Morten Bødskov “enhver begrundelse”. I 2013 kræver det i følge nuværende justitsminister Morten Bødskov “præcisering“. Og det siger han nu er sket i det forslag til en offentlighedslov (L 144), han har fremsat og som  nu hastes gennem Folketinget uden høring. Læs resten

Offentlighedslov fremsat

Af Lars Rugaard

Justitsminister Morten Bødskov fremsatte i dag (onsdag 7/2-13) sit omstridte forslag til en ny offentlighedslov, der øger beskyttelsen mod kontrol af ministrenes arbejde. Det sker samtidig med, at kommissioner undersøger sager om ministres eventuelle magtmisbrug. Læs resten

Streger i sandheden

Debatten om offentlighedsloven har længe haft et særligt ikon – en tekstside hvor dele af teksten er overstreget med tykke streger. Det er dem, der bliver brugt til at forhindre pressefolk og andre borgere i at få adgang til det hele og fulde indhold af et dokument, der er givet aktindsigt i.

Ikonet er det bedste, der nu kan laves, men det dækker ikke de alvorligste dele af sagen – nemlig dem, hvor aktindsigt helt bliver afslået på et forkert grundlag, eller hvor aktindsigt forsinkes så længe, at formålet med den er forspildt. Nyheder er en forgængelig vare med til tider meget lav holdbarhed.
Læs resten