Muligvis, dog vist nok næppe

Af Lars Rugaard

Kritikken af regeringens og VK’s forslag til en ny offentlighedslov har skabt så meget uro, at lovforslagets ophavsmænd nu forsøger at dæmme op for kritikken ved at love et servicetjek af loven om tre år, hvis den altså bliver vedtaget.

En meddelelse fra justitsministeren lægger vægt på, at det er ingen ringere end Folketingets ombudsmand, der kommer til at stå for evalueringen af myndighedernes anvendelse af loven, men det fremgår også, at regeringen og VK har sikret sig fuld kontrol med, hvad der skal ske: Læs resten

Ministerstøtte til politisk vildledning

Af Lars Rugaard

Når en minister giver embedsmændene i en styrelse ordre til at komme med oplysninger, der kan vildlede folketinget og vælgerne, så skal det ikke længere kunne afsløres ved hjælp af offentlighedslovens adgang til aktindsigt.

Det sørger justitsminister Morten Bødskovs forslag til en ny offentlighedslov for.

Det kan man se af justitsministerens svar på et spørgsmål fra folketingets retsudvalg. Han er blevet spurgt, om der vil være aktindsigt i dokumenterne fra en sag, der netop handler om en ministers bestilling af misvisende information med det erklærede formål at bane vej for regeringens politik på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål og svar kan ses her. Læs resten

Tillidskrisen, kamelerne og puklearbejdet

Af Lars Rugaard

Regeringen har tabt store dele af sit politiske bagland i sagen om den ny offentlighedslov, som efter regeringens mening skal mørklægge alle sager, som en minister kunne have brug for at skjule.  Og sådan som kortene er fordelt, har justitsminister Morten Bødskov sørget for, at det ikke er en let sag for regeringspartierne at vikle sig ud af den krise.

Skal det lade sig gøre, skal der sluges kameler og udføres solidt politisk puklearbejde. Læs resten

Illegal mørklægning bør også fjernes

Af Lars Rugaard

Det er ikke nok at få fjernet mørklægningsparagrafferne i justitsminister Morten Bødskovs forslag til en ny offentlighedslov, hvis borgerne skal have mulighed for at kontrollere, at alt går rigtigt til i forvaltningen. Samtidig må der gøres op med det, man kunne kalde den illegale mørklægning i den danske forvaltningskultur.

Hvordan det kan gøres fremgår af et alternativt forslag  med forklaringer til en ny offentlighedslov. Læs resten

Magthaverne gider ikke diskutere
– eller tør de ikke?

Af Lars Rugaard

Demokrati bygger på borgernes tillid til dem, de vælger til at træffe beslutninger på deres vegne, siger man. Men tilliden bliver tyndslidt, når den konfronteres med toppolitikeres totale ulyst til at forholde sig til det, borgerne anser for at være af væsentlig betydning. Læs resten