Danmark har fået et råd for åbenhed

En gruppe mennesker brugte grundlovsdag til at danne et råd, der skal indsamle viden om åbenhed og fordele denne viden  til samfundet. Det er en konsekvens af den beslutning, der blev taget i Folketinget den 4. juni om at indføre en ny offentlighedslov på trods af mange protester. Læs resten

Vi skal fortælle vælgerne
om mørklægningen

Under debatten om den nye offentlighedslov blev der samlet eksempler på, hvad der kan gå galt. Nu da loven er vedtaget, gælder det om at få fastslået, hvad der rent faktisk går galt.

Den proces kan meget passende starte på netop den grundlovsdag, hvor vi traditionelt prøver at lave serviceeftersyn på vort demokrati. Læs resten

Et nyt sted at lave og gemme skandaler

Folketingets flertal har nu vedtaget at give ministre, folketingspolitikere og embedsmænd et drastisk udvidet frirum. Det skete, selvom der samtidig er blevet afsløret i en undersøgelseskommission, hvordan sådan et frirum kan bruges til lovbrud og vildledning.

99 folketingsmedlemmer stemte for offentlighedsloven, mens 42 stemte imod. De enkelte medlemmers stemmer kan ses her. Læs resten

Fremover må vi nøjes med undren

I følge justitsminister Morten Bødskov bliver den seneste af tidens politiske skandaler – hullet i solcelleloven –  afsløret af dette spørgsmål:

Forventes det at være en ok model eller vil det blive opfattet som en omgåelse?

Spørgsmålet findes i en e-mail (læs den her), som organisationen Dansk Energi sender til energiministeriet og energistyrelsen i december 2012. Den kan man få aktindsigt i efter både den gældende offentlighedslov og forslaget til en ny, og dermed mener ministeren, at sagen kan afsløres efter vedtagelse af hans forslag til en ny offentlighedslov. Det forklarede han i et samråd i Folketingets retsudvalg den 3. juni (se samrådet her). Læs resten

Flertal med få stemmer tromler
mindretal med mange

Et folketingsflertal, der kun repræsenterer en femtedel af vælgerne i sagen om mørklægningen, har nu afvist et tage hensyn til indvendingerne mod regeringens forslag til en ny offentlighedslov.

Med mindre et tilstrækkeligt stort antal folketingsmedlemmer ikke blot erkender, at de ved at stemme for lovforslaget beskærer vælgernes demokratiske efterkontrol, men også tager konsekvensen af det, vil lovforslaget blive vedtaget næste mandag, den 3. juni. Læs resten